Тетіївська районна рада

Ласкаво просимо до нас

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Тетіївської районної
ради VІІ скликання      
02.12.2015 року
№ 09-01-VIIРЕГЛАМЕНТ

Тетіївської районної ради сьомого скликання


 РОЗДІЛ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття
1. Правові засади діяльності районної ради


1.1. Тетіївська
районна рада (далі — Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє
спільні інтереси територіальних громад міста та сіл Тетіївського району, у межах
повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих
Раді міською та сільськими радами району.


1.2.           
Порядок
діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату
визначається Кон­ституцією України, законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в
органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію»,
«Про доступ до публічної інформа­ції», «Про захист персональних даних», іншими
законодавчими актами та цим Регламентом.


1.3.            
Регламент
Тетіївської Ради (далі — Регламент) визначає порядок проведення першої сесії
Ради, порядок обрання голови Ради, заступників голови Ради, скликання чергової
та позачергової сесій Ради, призна­чення пленарних засідань Ради, підготовки і
розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження
порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії
Ради.


1.4.           
Регламент
затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим
більшістю голо­сів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку
приймається рішення про внесення змін і допов­нень до Регламенту.


1.5.           
До прийняття Регламенту
Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому
скликанні.


1.6.            
У випадках
прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих
положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути
внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.


1.7.           
У разі
наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України,
діють норми чинного законодавства України.


Стаття 2. Основні принципи
діяльності Ради


2.1. Рада здійснює свою діяльність на
принципах:


1)  народовладдя;


2)  законності;


3)гласності;


4)колегіальності;


5)поєднання місцевих і державних
інтересів;


6)виборності;


7)  правової, організаційної і
матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених зако­нодавством;


8)  державної підтримки та гарантії діяльності
місцевого самоврядування;


9)  судового захисту прав місцевого
самоврядування;


10)                    
підзвітності
та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.


Стаття 3. Відкритість
та гласність роботи Ради


3.1.        
Сесії Ради
проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім
випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається
Радою відповідно до закону та цього Регламенту.


3.2. Відкритість та
гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися
шляхом публі­кації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень в газеті
«Тетіївська земля» та на офіційному сайті Ради та у інший визначений Радою
спосіб.


3.3.        
Представники

       Сторінки:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Адміністрація сайту www.rada.tetiiv.net
Наша електронна адреса - admin@rada.tetiiv.net